Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

Скупштина

СКУПШТИНА ЦРВЕНОГ КРСТА БАЧКА ПАЛАНКА
МАНДАТНИ ПЕРИОД 2018 – 2022. година

Р.Б. Име и Презиме Основна организација, актив
01.
др Милан Жарковић Дом Здравља др Младен Стојановић
02. Здравко Зец ОО Младеново
03. Ана Топић ОО Карађорђево
04. Милован Савић ОО Обровац
05. Радојка Михајлов ОО Товаришево
06. Нада Зорић ОО Гајдобра
07. Милорад Марковић ОО Силбаш
08. Жељко Камањ ОО Пивнице
09. Никола Крчединац ОО Деспотово
10. Бојана Рујевић ОО Челарево
11. др Милан Бајић Герентолошки Центар Бачка Паланка
12. Вера Петровић Центар за социјални рад Бачка Паланка
13. Петар Звонко Јелић УЛС Петар Томић
14. Јелена Рајовић ТОО Бачка Паланка
15. Ковиљка Добрић Народна библиотека Вељко Петровић
16. Душка Танкосић Културни центар Бачка Паланка
17. Мирјана Радаковић Удружење хранитења Сигуран дом
18. Вукашин Малешев Дом здравља др Младен Стојановић
19. Дијана Вила ОСИ Херој Пинки
20. Томислав Ђуретић Актив директора школа
21. Јакоб Толд ОТЈ Софија – Беба Петровић
22. Владимир Круљ Волонтерски Центар
23. Зоран Марковић Волонтерски Центар
24. Ђорђе Шијаков Волонтерски Центар
25. Драган Зорић Волонтерски Центар
26. Војислав Зубац Општина Бачка Паланка
27. Александра Кнежевић МООСС Бачка Паланка