Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

Секретаријат

Драган Димитријевић
Стручни Сарадник
Вера Пупац
Стручни Сарадник
Лазар Мишков
Стручни Сарадник
Анђелка Малешев
Стручни Сарадник
Драгана Милић
Стручни Сарадник
Весна Бођанац
Стручни Сарадник