Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

Помоћ другачијима

Програм “Помоћ другачијима” посвећен породицама са хендикепираним члановима. Локалне организације Црвеног крста препознале су рад са хендикепираном децом и њиховим породицама у погледу психосоцијалне подршке веома важним.

 

Током године се у оквиру овог програма организују радионице са различитим темама које се спроводе два до више пута недељно у просторијама Црвеног крста или просторијама партнера овог пројекта (школе, удружења родитеља хендикепиране деце и сл.) Током распуста, организације Црвеног крста заједно са родитељима организују једнодневне излете за сву хендикепирану децу и њихову браћу и сестре или спортске догадјаје и сл.

Током школске године, чланови радионица добијају знања и вештине из свакодневног живота (прање зуба, постављање стола, сналажење у пошти и сл.) до конкретних знања из области радио аматеризма, шивења, сликања, глуме итд. што је у директној вези са степеном хендикепа деце и младих овог програма. Већина наших чланова су деца са сметњама у менталном развоју.

Програм «Помоћ другачијима» окренут је хендикепираној деци али не само њима јер је узраст који је заступљен измедју 3 и 30 година. Свака оргаанизација Црвеног крста је у сарадњи са стручњацима опредељивала за коју ће узрасну категорију да се одлучи већ према потребама саме средине.

Овај програм је такође подједнако посвећен и родитељима који у оквиру њега могу добити практична упутства, савете, дружења, договоре, једноставно-место где могу уз друштвене активности и сами одлучити и договарати се са другим родитељима и стручњацима о стварима битним за њихове породице.