Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

Подмладак и Омладина

Програм Подмлатка и омладине, односно рад са децом и младима, датира у Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца од 1925. године. Програм – Подмладак и омладина обухвата рад са децом до 15 година односно са младима узраста од 15 до 28 година старости.

Црвени крст Бачка Паланка поклања пуно пажње едукацији младих волонтера. Како би млади из различитих организација Црвеног крста имали приближно иста знања, те као људски ресурс Организације располагали сличним вештинама, Црвени крст Бачка Паланка тежи ка стандардизацији и у области едукације волонтера, што је постигнуто успостављањем Јединственог система обуке омладинских волонтера.

Едукацију волонтера Црвени крст Бачка Паланка  обавља организацијoм разних семинара, обука, кампова и тренинга. Поред ових обука и тренинга омладински волонтери Црвеног крста Бачка Паланка своја знања и вештине у области хуманитарног рада размењују и са вршњацима из других земаља кроз међународне кампове и семинаре.