Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

Основни принципи

ХУМАНОСТ

Међународни покрет Црвеног крста и црвеног полумесеца, рођен у жељи да без дискриминације укаже помоћ рањеницима на бојном пољу, у свом међународном и националном виду настоји да спречи и ублажи патње у свим приликама. Његов циљ је да штити живот и здравље и да обезбеди поштовање људске личности. Он унапрђује узајамно разумевање, пријатељство, сарадњу и трајан мир међу народима.

 

НЕПРИСТРАСТНОСТ

Покрет не прави никакву разлику према народности, раси, верским убеђењима, класи или политиичком мишљењу. Он настоји да ублажи страдања појединаца, руковођен само њиховим потребама дајуцћи првенство најхитнијим случајевима несрећа.

 

НЕУТРАЛНОСТ

Да би очувао поверење свих, Покрет се не опредељује у непријатељствима и не не ангажује се у било које време у расправама политичке, расне, верске, или идеолошке природе.

 

НЕЗАВИСНОСТ

Покрет је независан. Национална друштва, као помоћни орган хуманитарних служби својих влада и подвргнута законима у њиховим земљама, морају да увек сачувају своју аутономију која ће им омогућити да у свако доба делују у складу са принципима покрета.

 

ДОБРОВОЉНОСТ

То је добровољни покрет за помоћ који не покреће жеље за стицање користи.

 

ЈЕДИНСТВО

У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста или Црвеног полумесеца. Оно мора бити доступно свима и спроводити своју хуманитарну делатност на целој територији.

 

УНИВЕРЗАЛНОСТ

Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, у коме сва друштва имају једнак статус и деле једнака права и дужности да се медусобно помажу, је универзалан.