Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

Организација и развој

Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. и 16. Закона

Задатак Црвеног крста Бачка Паланка је да добро функционише на територији општине Бачка Паланка, на основу Закона о Црвеном крсту Србије и Статута Црвеног крста Бачка Паланка.

Активности су усмерене на:
– мотивацију суграђана да буду чланови Црвеног крста Бачка Паланка применом Правилника о чланству и чланарини одраслих чланова Црвеног крста Србије и оснивање Основних организација и Актива у складу са Упутством за оснивање и рад основних облика деловања Црвеног крста;
– организационом и кадровском јачању Основних организација Црвеног крста Бачка Паланка у предузећима, васпитно-образовним институцијама, установама и месним заједницама;
– стварању услова за рад нових Основних организација Црвеног крста Бачка Паланка;
– праћењу рад Основних организација Црвеног крста Бачка Паланка на извршавању задатака Црвеног крста (консултативним састанцима са секретарима Основних организација Црвеног крста, обиласцима на терену, сагледавањем програма рада и сл.);
– изналажењу могућности остваривања сопствених прихода путем нових пројеката;
– развоју и неговању донаторства кроз осавремењен маркетиншки приступ;
– нормативном регулисању односа у Секретаријату, поштујући одредбе Појединачног колективног уговора
– преко својих представника у радним телима Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Србије активно учествовање у процедури предлагања свих конструктивних предлога који регулишу статусна питања Црвеног крста Бачка Паланка или утичу на пословање;
Континуирано се остварује сарадња са општином Бачка Паланка (одељењем за друштвене делатности, председничким кабинетом и др.).

На основу Програма „Недеље Црвеног крста“ и теме коју определи Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, биће обележен 8. мај – Светски дан Црвеног крста, а у периоду од 8. – 15. маја биће реализоване бројне и већ афирмисане активности Црвеног крста Бачка Паланка.
Скупштина Црвеног крста Бачка Паланка одржава најмање једну седницу годишње, у марту месецу, на којој разматра и усваја скупштински материјали.
Управни одбор Црвеног крста Бачка Паланка, поред других питања из своје надлежности, разматра и усвоја Извештај о раду Црвеног крста Бачка Паланка, Редовне финансијске извештаје (Завршни рачун), План рада и Финансијски план Црвеног крста Бачка Паланка. Управни одбор одржава најмање 4 седница годишње.
Значајна пажња посвећена је волонтерима Црвеног крста Бачка Паланка и донаторима, а најзаслужнијим додељују се признања, у складу са Правилником о утврђивању услова и критеријума за додељивање признања Црвеног крста Србије.