Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

Комисије

Комисија за организацију и развој

Untitled
Untitled
Untitled

Комисија за социјалну делатност

Untitled
Untitled
Untitled

Комисија за добровољно давалаштво крви

Untitled
Untitled
Untitled

Комисија за припрему и деловање у несрећама

Untitled
Untitled
Untitled

Комисија за прву помоћ и РППОС

Untitled
Untitled
Untitled

Комисија за службу тражења

Untitled
Untitled
Untitled

Комисија за здравствену делатност

Untitled
Untitled
Untitled

Комисија за информисање

Untitled
Untitled
Untitled

Комисија за подмладак и омладину

Untitled
Untitled
Untitled