Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

Донације

Донатори Црвеног крста су физичка или правна лица која поклонима у материјалним добрима, новцу или услугама помажу реализацију програмских активности Црвеног крста.

Уколико желите да помогнете нашој организацији у обављању редовних програмских активности, можете приложити своју донацију.  Уплату новчаних средстава можете извршити на следећи текући начин:

Текући рачун: 340-11008666-07 ERSTE банка

позив на број: 2001-6403

Сврха уплате: донација