Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

Дифузија

Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког националног друштва, утврђена Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и Статутом националног друштва. Дифузија је активност ширења знања о међународном хуманитарном праву, Основним принципима Међународног покрета, и другим хуманитарним вредностима које заступа Међународи покрет.

У Црвеном крсту Србије дифузија је организована на посебан начин, формирано је 7 центара за дифузију: Београд, Нови Сад, Крагујевац, Зајечар, Краљево, Ужице и Ниш. Сваки центар има по 15 – 25 обучених дифузера који спроводе програме дифузије за организације Црвеног крста које покрива центар (просечно 15-20 организација, осим Новог Сада, који покрива 45 организација). Програми дифузије се спроводе за различите циљне групе: припаднике Црвеног крста, младе, здравствено особље, просветне раднике, медије, општу јавност, војску, полицију итд.

Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, дискусије, иступања у медијима, разговоре са појединим циљним групама итд. У спровођењу активности дифузије Црвени крст Србије остварује сарадњу са Међународним комитетом црвеног крста, као и са многим државним органима и другим домаћим институцијама: Министарством одбране, Министарством унутрашњих послова, Правним факултетима, Факултетом политичких наука и др. Посебно треба поменути посебне активности, намењене промоцији међународног хуманитарног права, као што је организовање такмичења за студенте правних факултета, факултета политичких наука, војне и полицијске академије, под називом „Моот Цоурт“.

Такође, остварује се и међународна сарадња са другин националним друштвима. Примери су реализација програма „Промоција хуманитарних вредности – дифузија“ и посебан програм Истраживање хуманитарног права, намењен ученицима завршних разреда основних школа и средњих школа. Такође, један од приоритетних циљева је ширење знања о знацима који се користе у Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца – Црвеном крсту, Црвеном полумесецу и Црвеном кристалу.