Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

ДДК

Правни основ: члан 7. тачка 4, члан 8, 9, 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије, Закон о трансфузиолошкој делатности, Закон о здравственој заштити.

У сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине Црвени крст Бачка Паланка ради на обезбеђивању довољних количина безбедне крви за све пацијенте којима је она потребна успешно се ангажујући у превенирању сезонских несташица крви, током зимског и летњег периода.