Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

Историјат

Историјат Црвеног крста Бачка Паланка

Године 1924. тачније 27. 03. 1924. године је у Бачкој Паланци доктор Борислав Увалић са групом пријатеља основано је Друштво Црвеног крста, чији је задатак био да прикупља средства потребна за рад ондашњег антитуберкулозног диспанзера. Од тада па до данас је ова организација своје активност усклађивала са актуелним потребама, без обзира да ли су то била ратна или мирнодобска времена, природне катастрофе или свакодневан рад на терену, али увек поштујући седам принципа Међународног Црвеног крста: хуманост, непристрасност, неутралност, независност, добровољност, јединственост и универзалност.

Прихват преко стотину хиљада избеглица у транзиту, вишегодишња организација расподеле хуманитарне помоћи хиљадама таквих лица која су свој трајни смештај нашли на територији општине Бачка Паланка, прикупљање добровољних дарова социјално угроженим лицима, рад на пропаганди и организацији добровољног давалаштва крви, формирање општинске вишенаменске јединице за деловање у несрећама, обука становништва здравих животних навика, као и превентивно васпитно деловање међу омладином су неке од активности ове организације. Лица на професионалном раду усмеравају активности волонтера у сеоским месним организацијама, у Омладинској теренској јединици „Софија Петровић Беба“ формираној од самих омладинаца, као и у секцијама општинског Црвеног крста. Тежње су да се, поред побројаних активности, волонтери ангажују и као обучени спасиоци на води, у помоћи старим и инвалидним лицима, а у склопу Црвеног крста Бачка Паланка отворен је Волонтерски центар који у сарадњи са локалним саветом за Социјалну заштиту помаже социјално угроженим.  До 2007. године Црвени крст Бачка Паланка добио је преко 20  признања и плакета за добровољно давалаштво крви, а 2007. и 2008. године Црвени крст Бачка Паланка и општина Бачка Паланка проглашени су за најхуманију средину у републици Србији јер је више од 5% грађана добровољно дало крв. Велики акценат је стављен на помоћ социјално угроженој деци и старим лицима, а уз помоћ донатора задњих пар година прикупљен је велики број одевних предмета, хране, хигијенских средстава и остало.