Социјална делатност

 

У оквиру социјално хуманитарне делатности, Црвени крст Бачке Паланке је максимално ангажован у заштити достојанства и побољшања живота угрожених људи. Црвени крст Бачка Паланка на социјалном плану може много да учини с обзиром на широку мрежу волонтера, како омладине тако и одраслих. Ова делатност обухвата организовање, прикупљање и дистрибуцију помоћи најугроженијим категоријама, лицима у стању социјалне потребе, а посебно деци, старим, болесним и хендикепираним особама.

 

Значајне активности које се реализују у оквиру овог програма су:

  • Кампови за социјално угрожену децу и децу без родитељског старања
  • Припреме за случај катастрофа
  • Реализација пружања помоћи установама које се баве особама ометеним у психофизичком развоју
  • Помоћ вишечланим породицама
  • Помоћ избеглом и расељеном становништву
  • Организовање акција солидарности
  • Прикупљање финансијских средстава
  • Кућна нега
  • Помоћ старим и усамљеним особама
  • Дан старих “Сунчана јесен живота”

 

У овој делатности је важно ангажовање на едукацији професионалних кадрова као и волонтера на процени угрожености и потреба у општини Бачка Паланка. Црвени крст Бачка Паланка је ослоњен на властите снаге, с обзиром да је све мање хуманитарне помоћи од донатора.