Црвени крст Бачка Паланка

“Потреба је стварна, а време је сада!”

Акције добровољног данања крви за 2019. годину:

Jануар:
16- Бачка Паланка
14 – Гајдобра
22- Обровац и Товаришево
28-Деспотово и Пивнице
Фебруар:
13 – Бачка Паланка
14 – Силбаш и Челарево
Март :
13 – Бачка Паланка
28 – Младеново/Карађорђево
Април:
17 – Бачка Паланка
15 – Гајдобра
22 – Обровац и Товаришево
24 – Деспотово и Пивнице
Мај:
15 – Бачка Паланка
16 – Силбаш и Челарево
Јун:
12 – Бачка Паланка
27 – Младеново – Карађорђево
Јул:
17 – Бачка Паланка
15 – Гајдобра
22 – Обровац и Товаришево
23 – Деспотово и Пивнице
Август:
14 – Бачка Паланка
15 – Силбаш и Челарево
Септембар:
11 – Бачка Паланка
26 – Младеново/Карађорђево
Октобар:
16 – Бачка Паланка
14 – Гајдобра
22 – Обровац и Товаришево
24- Деспотово и Пивнице
Новембар:
13 – Бачка Паланка
14 – Силбаш и Челарево
Децембар:
11 – Бачка Паланка
26 – Младеново/Карађорђево