За поштовање Међународног хуманитарног права

Одмаралиште Црвеног крста Бачка Паланка у Багремари је у суботу било место одржавања симулације, односно акције ЦК Војводине „Шта знаш о Црвеном крсту“. Ова акција је одржана у склопу Недеље Црвеног крста са низом различитих, али повезаних полигона који се односе на конкретне ситуације у ратним сукобима. Током акције, учесници су били у улогама затвореника, цивила, војника, хуманитарних радника и имали су прилике да из различитих углова сагледају животне тешкоће током оружаног сукоба. На тај начин су млади, кроз практичну демонстрацију, имали прилику да на основу сопственог искуства осете проблематику очувања и правилног спровођења Међународног хуманитарног права и поштовања Женевских конвенција.

-Ова акција ангажује младе да науче искуствено на које се тешкоће све наилази током оружаних сукоба и на који начин Међународно хуманитарно право и Женевске конвенвије то решавају. Волонтери сада треба да шире стечена знања са ове акције, али највише од свега хуманитарне вредности које су базиране на Међународном хуманитарном праву. Наши волонтери из разних улога могу да схвате које су то тешкоће на које се наилази током ратова, да схвате шта су та права и да умеју да их употребе без икакве дискриминације. Када се нешто искуствено савладава, много је лакше то прихватуити и пренети даље. Победник у овим ситуацијама је хуманост и седам принципа Црвеног крста. Мора се схватити да се у случају ратног сукоба може помоћи и заробљеницима једне, друге, треће стране, да нема разлике међу њима, истакла је секретар Црвеног крста Војводине Лидија Риц Рихтер.

Гордана Миленковић из Међународног комитета Црвеног крста навела је да се Међународно хуманитарно право данас доводи у питање, што не би смело.

-Дешава се да стране у сукобу не поштују хуманитарно право, где хуманитарни радници страдају свакодневно, а то све резултира тиме што угрожени људи не добијају помоћ и медицинску негу на време. Ово је, дакле, од огромне важности да се млади људи у мирнодопским ситуацијама науче и заправо осете шта значи за некога ко је ургожен да му се помогнем и заштити његово достојанство и живот. Ово је хвале вредна иницијатива Црвеног крста Војводине. У рату свакако постоје правила која се морају поштовати и постоји обавеза држава да их примењују и да обезбеде њихово поштовање. Уколико се та права не поштују онда се иде на покретање кривичне одговорности, нагласила је наша саговорница из Међународног комитета Црвеног крста.

Волонтерка Црвеног крста Зрењанин Исидора Арваји нагласила је да су најбоље симулације вежби, него учити само теорију, јер треба знати како се снажи и поставити у тим ситуацијама ако се, не дај Боже, десе.

Ова симулација вежбе настала је по угледу на Raid cross, активност коју су развили француски и белгијски Црвени крст, а у циљу промоције значаја познавања и поштовања Међународног хуманитарног права, а која је окупила велики број волонтера из више од двадесет војвођанских организација Црвеног крста.

Д. Зорић